HEADER afbeelding+titel
Onderzoek rijvaardigheid

Onderzoek rijvaardigheid

Om een rijbewijs te kunnen bezitten dient u zowel rijgeschikt te zijn als over de juiste rijvaardigheid te beschikken. U heeft hiervoor in het verleden een rijexamen afgelegd en een verklaring omtrent uw medische omstandigheden ingevuld, de zogenaamde ‘Eigen verklaring’.

Beoordeling rijvaardigheid en – geschiktheid

Het rijvaardigheidsonderzoek is bedoeld om te beoordelen of u nog wel in staat bent om de voertuigen te besturen waarvoor u een rijbewijs heeft. De kosten voor zo’n onderzoek à € 584 dient u zelf te voldoen. Indien u een eventueel een tweede onderzoek aanvraagt, bedragen de kosten hiervan zelfs € 650.

Bezwaar maken tegen onderzoek ‘rijvaardigheid’

Heeft u een onderzoek rijvaardigheid opgelegd gekregen? Teken bezwaar aan! Van Oosten Advocaten is na jarenlange ervaring niet voor niets de grootste en meest geduchte tegenstander van het CBR geworden! Stel direct uw vragen via het formulier hiernaast.

Hoe werkt het onderzoek rijvaardigheid?

Het onderzoek rijvaardigheid bestaat uit een theorie- en praktijktest. Tijdens de theorietoets controleert de examinator uw kennis van verkeerstekens en – regels en verkeersinzicht.

Ook tijdens de praktijktoets wordt gecontroleerd of u op een veilige manier aan het verkeer deelneemt. De examinator stuurt een beoordelingsformulier van uw testen naar het CBR en het CBR neemt op basis hiervan een besluit of u uw rijbewijs mag behouden.

Bezwaar aantekenen onderzoek rijvaardigheid

De criteria op basis waarvan een dergelijk onderzoek opgelegd kan op zeer verschillende wijze worden geïnterpreteerd. Het is dus niet (altijd) vanzelfsprekend dat u aan deze criteria voldoet, ondanks dat het CBR stelt van wel. Daarom kan het zeer kansrijk zijn bezwaar aan te tekenen. Houdt u er rekening mee dat u tegen de oplegging van een onderzoek rijvaardigheid binnen zes weken bezwaar dient aan te tekenen. Bent u van mening dat u ten onrechte aan dit onderzoek dient deel te nemen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met Van Oosten Advocaten.

drie kolommen template

USPs tempate

Waarom de hulp van Rijbewijsprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar voor directe bijstand bij rijbewijsproblemen
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In sommige gevallen is pro-deo bijstand mogelijk