HEADER afbeelding+titel
Een aanrijding gehad?

Een aanrijding gehad?

U kunt betrokken raken bij een verkeersongeval. Misschien bent u daardoor zelfs uw rijbewijs kwijt. Van het ongeval bent u waarschijnlijk erg geschrokken en u loopt nu ook nog het risico gedagvaard te worden door de officier van justitie om terecht te staan bij de rechtbank. Dat is niet niks. Zeker niet indien het ongeluk is veroorzaakt terwijl u te hard reed of misschien wel had gedronken. De officier van justitie kan uiteindelijk een hoge straf eisen, zoals een onvoorwaardelijke rijontzegging en zelfs een gevangenisstraf. Wacht daarom niet te lang met het zoeken van hulp.

VERZOEK TERUGGAVE RIJBEWIJS

Als uw rijbewijs is ingevorderd kunnen wij in eerste instantie de officier van justitie proberen te overtuigen om uw rijbewijs in afwachting van de zaak terug te geven. De wet vereist namelijk een individuele beoordeling en dat wordt nogal eens vergeten. Het is dan ook van groot belang om nu al uw achtergrond en belangen naar voren te brengen. Wij zorgen voor een snelle en persoonlijke lobby, desgewenst nog binnen de beslistermijn van 10 dagen.

 

Klaagschrift teruggave rijbewijs

Als de officier van justitie niet is overtuigd of al een beslissing tot inhouding heeft genomen dienen wij een klaagschrift in bij de rechtbank. We verzoeken dan de rechtbank om de teruggave van het rijbewijs te gelasten. Bij de behandeling ter terechtzitting zal één van onze gespecialiseerde advocaten u bijstaan. De ervaring leert dat de rechter waarde hecht aan de persoonlijke belangen van onze cliënten en vaak (in meer dan 80% van de gevallen) overgaat tot teruggave van het rijbewijs in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

Uiteraard bekijken wij ook of er eventuele ‘vormfouten’ zijn gemaakt bij uw aanhouding en blaastest, want ook de politie laat wel eens een steek vallen. U verhoogt uw kansen op succes sterk als u van meet af aan de juiste strategie hanteert. Wij kennen het klappen van de zweep en zorgen ervoor dat u geen kansen laat liggen. Aarzel daarom niet en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Strafbeschikking/dagvaarding ontvangen

Uiteindelijk komt uw zaak voor bij de officier van justitie of de rechtbank. U ontvangt hiervoor een (aangetekende) uitnodiging. Wij kunnen voor u het dossier opvragen en u bijstaan op de zitting. Ook als u het rijbewijs al terug heeft gekregen is bijstand van groot belang omdat de voorlopige beslissing geen garanties biedt voor de zitting. Wij zorgen er voor dat u op voorhand weet wat u kunt verwachten en geen kansen laat liggen. Neemt u daarom na ontvangst van de oproeping/dagvaarding direct contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten om u te laten adviseren over de verdere procedure.

drie kolommen template

USPs tempate

Waarom de hulp van Rijbewijsprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar voor directe bijstand bij rijbewijsproblemen
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In sommige gevallen is pro-deo bijstand mogelijk