HEADER afbeelding+titel
Bezwaar tegen strafbeschikking?

Bezwaar tegen strafbeschikking?

Heeft u een strafbeschikking ontvangen of een uitnodiging voor een OM-zitting waarop u een strafbeschikking krijgt en weet u niet wat u hiermee moet doen? Het Openbaar Ministerie mag voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten waarop niet meer dan 6 jaar gevangenisstraf is gesteld, zelf een straf opleggen: de strafbeschikking.

Indien u een strafbeschikking betaalt erkent u dat u fout heeft gezeten en kan dit grote gevolgen voor uw toekomst hebben. Een strafbeschikking weegt over het algemeen net zo zwaar als een veroordeling. In sommige gevallen kunt u daardoor geen of zeer moeilijk een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) krijgen. Ga daarom nooit direct akkoord maar neem eerst contact met ons op voor deskundig advies.

OM heeft onvoldoende oog voor uw belangen

Het Openbaar Ministerie is bij de oplegging van een strafbeschikking de vervolgende, rechtsprekende en executerende instantie in één. Dat is een mix van bevoegdheden die je in geen enkel ander beschaafd land tegenkomt. Het Openbaar Ministerie legt, zonder tussenkomst van een onafhankelijke rechter, een straf op waarvan u niet direct alle consequenties kunt overzien.

Het OM heeft, zo is onze ervaring, onvoldoende oog voor uw belangen. Daarnaast kijkt het OM niet of onvoldoende naar ontlastende zaken en straft te hard. Dit vinden wij een uiterst ongewenste en zorgelijke ontwikkeling. Het is dus belangrijk om niet direct over te gaan tot betaling van een strafbeschikking.

 

Oplegging strafbeschikking na verkeersdelict

Het Openbaar Ministerie kan zelfstandig een taakstraf van ten hoogste 180 uren, een hoge geldboete en een onvoorwaardelijke rijontzegging van ten hoogste zes maanden opleggen.

Zaken die door de politierechter vaak met een voorwaardelijke straf of maatregel zouden worden afgedaan, worden door het Openbaar Ministerie veel zwaarder ‘bestraft’. Het is daarom van groot belang dat u zich over de redelijkheid van de voorgestelde strafbeschikking laat voorlichten en ons laat onderhandelen over een voor u veel acceptabelere vorm van afdoening!

Rechtszaak lucratief? – Uw belangen en omstandigheden wegen mee

Het is vaak lucratief om de zaak te laten voorkomen, omdat de rechter meestal – meer dan de officier van justitie – bereid is om ook uw belangen en omstandigheden te laten meewegen. Daarbij zijn de richtlijnen van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) van rechtbanken en gerechtshoven veelal milder dan de richtlijnen die het Openbaar Ministerie hanteert.

Verder kan de rechter in zijn vonnis opnemen dat de veroordeling niet aan het verkrijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag in de weg zou moeten staan. U anticipeert hiermee dus op een betere uitkomst.

Verzet strafbeschikking

Heeft u een strafbeschikking ontvangen of bent u uitgenodigd om op het parket te verschijnen om te worden gehoord, neem dan snel contact met ons op. Indien u het niet eens bent met de strafbeschikking heeft u namelijk slechts twee weken de tijd om in actie te komen en verzet aan te tekenen. Betaal ook niet gelijk aan het CJIB want betalen is gelijk gesteld aan accepteren.

Als u verzet aantekent zal de strafrechter de strafzaak in zijn geheel opnieuw beoordelen. Onze ervaring is verder dat veel zaken nooit voor de rechter komen en simpelweg worden vergeten.

Laat geen kansen liggen. Stel direct en vrijblijvend uw vraag telefonisch of schriftelijk aan een van onze rijbewijsspecialisten.

drie kolommen template

USPs tempate

Waarom de hulp van Rijbewijsprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar voor directe bijstand bij rijbewijsproblemen
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In sommige gevallen is pro-deo bijstand mogelijk