HEADER afbeelding+titel
Een CBR-keuring?

Een CBR-keuring?

Een alcoholkeuring door een CBR-psychiater kost u de lieve som van € 1086. De hoogte van dit bedrag betekent helaas niet dat u een grondig en deugdelijk onderzoek door een onafhankelijke psychiater kunt verwachten. De psychiaters die de keuringen verrichten worden geselecteerd en benoemd door het CBR.

Het is ons al jaren een doorn in het oog dat het onderzoek alleen mag worden uitgevoerd door psychiaters die aan het CBR verbonden zijn. De reden dat dit niet is toegestaan laat zich raden. De psychiaters moeten van het CBR namelijk streng keuren op basis van een door het CBR bedachte onderzoeksmethodiek. En streng keuren kunnen ze.

Uit cijfers die wij na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur verkregen is gebleken dat in 2010 in 95% van alle mensen die een alcohol- of drugs onderzoek moesten ondergaan het rijbewijs ongeldig werd verklaard. Wij durven hierdoor te stellen dat het CBR hiermee het zicht op de realiteit volledig heeft verloren.

 

Ga niet zonder voorbereiding naar de CBR-keuring

U dient nooit onvoorbereid op een keuring te verschijnen. Wij hebben ervaren dat het ‘slagingspercentage’ na een goede voorbereiding met tientallen procenten toeneemt. Wij kunnen u deze voorbereiding geven, omdat wij alle ins en outs van de CBR-keuring kennen en weten bij welke psychiaters u het meeste kans van slagen maakt.

Bij een alcohol- of drugsonderzoek moet u bijvoorbeeld altijd uw bloed of urine afgeven. Wij raden u daarom aan om voor de keuring uw bloed en urine door uw huisarts te laten beoordelen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Er bestaat vaak een eenvoudige remedie om een verhoogde waarde snel weer te laten normaliseren (waarde naar een juiste hoogte krijgen) voordat u zich laat keuren door het CBR.

Wanneer er verhoogde waardes gevonden worden, zijn hier vaak alternatieve verklaringen voor. Bij verhoogde waardes kunnen wij u helpen (bijvoorbeeld in samenspraak met gerenommeerde internisten of klinisch chemici). Dit is van groot belang, aangezien het CBR in nagenoeg alle gevallen waarin sprake is van (zelfs licht) verhoogde waarden, overgaat tot ongeldig verklaren van uw rijbewijs.

Wat vraagt men tijdens een CBR-keuring?

Verder is het belangrijk om te weten wat de psychiaters van het CBR aan u zullen vragen en wat de achtergrond van hun vraagstelling is. Wij kennen alle lastige (strik!) vragen, valkuilen en eigenaardigheden van de CBR-psychiaters. Zorg ervoor dat het bedrag van € 1086 geen weggegooid geld is en laat u door onze specialisten voorbereiden.

Met een degelijke voorbereiding voorkomt u dat u ondoordachte uitspraken doet. Het komt nogal eens voor dat de psychiater uw antwoorden verkeerd interpreteert, waardoor uw rijbewijs ten onrechte ongeldig wordt verklaard. Na een deugdelijke voorbereiding is een tweede onderzoek door een CBR-psychiater vaak niet meer nodig en kunt u deze kosten besparen.

Doe het (niet) zelf pakket

Vertrouw ook niet op de doe het zelf pakketten die – al dan niet tegen betaling – op internet worden aangeboden. Wij kennen deze pakketten en zijn van mening dat het niet verantwoord is u daarmee voor te bereiden. Wij nemen persoonlijk voor u de tijd, vragen daardoor wellicht enkele tientjes meer, maar wij geloven dat wij u daarmee een voorbereiding op maat geven die u simpelweg nodig heeft. Enkele honderden personen gingen u al met succes voor.

Tijdens de CBR-keuring recht op inzage en verandering

Ook heeft u recht op inzage en verandering tijdens uw CBR-keuring. Het CBR wijst u vaak niet op dit recht. De CBR-psychiater stelt na de keuring een rapport op en dit rapport mag alleen met uw toestemming aan het CBR worden gestuurd.

U heeft echter het recht om aan de hand van een conceptrapport fouten aan de CBR-psychiater kenbaar te maken, zodat de psychiater deze kan/moet herstellen. Laat u dus nooit, zoals sommige artsen proberen te doen, verleiden om na of tijdens de keuring schriftelijk afstand te doen van uw inzage- en correctierecht! In deze fase kan onze bijstand namelijk veel verschil maken. Is de uitkomst van de keuring voor u negatief, dan kunnen wij de psychiater wijzen op zijn fouten. Meer dan eens heeft dit de psychiater gedwongen zijn conclusie aan te passen.

Het enkele feit dat de psychiater weet dat wij over zijn schouder ‘meekijken’, maakt hem eerder bereid nuance in zijn rapport aan te brengen. Wij berichten de psychiater dan ook liefst vantevoren dat wij namens u gebruik zullen maken van het inzage- en correctierecht.

Bezwaarprocedure CBR-keuring

Als u geen gebruik maakt van deze mogelijkheid zal het CBR u dit later in de bezwaarprocedure bovendien voor de voeten gooien. Op kritiek van uw kant over de keuring en rapportage zal het CBR bezwaar hebben. Het CBR zal dan aanvoeren dat u, bij de psychiater niet heeft aangegeven dat u het niet met zijn conclusie eens bent.

Ook voor een goed onderbouwde reactie op het rapport, kunt u dus vertrouwen op onze diensten! Wij zullen de kosten die hieraan verbonden zijn vooraf met u doornemen zodat u weet waar u aan toe bent. Wij kunnen eventueel een gerenommeerde psychiater inschakelen die het rapport voorziet van stevig inhoudelijk commentaar en desnoods bevechten bij het Medisch Tuchtcollege.

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van Rijbewijsprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar voor directe bijstand bij rijbewijsproblemen
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In sommige gevallen is pro-deo bijstand mogelijk