HEADER afbeelding+titel
Onze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen!

Onze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen!

28-09-12 – Wijzigingen regelgeving Alcoholslotprogramma
Minister Schultz van Haegen van het Ministerie Infrastructuur en Milieu heeft, mede op advies van het CBR, op basis van de eerste ervaringen met het Alcoholslotprogramma besloten om per 1 oktober 2012 twee wijzigingen in het programma door te voeren.
Minister Schultz: “Het alcoholslot is belangrijk voor terugdringen van de verkeersongevallen. Bij 1 op de 5 ongevallen in het verkeer speelt alcohol een rol. Met deze aanpassing halen we een onlogisch element uit de regelgeving en voorkomen we onnodige rompslomp voor deelnemers.”

Aanhouding op brommer/scooter
De eerste wijziging houdt in dat personen die zijn of worden aangehouden met een adem- of bloedalcoholgehalte van 570 tot 785µg/l (voor beginnend bestuurders geldt van 435 tot 785µg/l) op een motorrijtuig categorie AM (brommer/scooter), niet het Alcoholslotprogramma opgelegd krijgen. De minister is bij nader inzien van mening dat het opleggen van een alcoholslot aan deze groep geen geschikte maatregel is. Deze wijziging wordt met terugwerkende kracht per 1 december 2011 doorgevoerd.

Termijn extra uitlezing
De tweede wijziging betreft het verlengen van de termijn waarbinnen een extra uitlezing moet plaatsvinden. Deelnemers aan het Alcoholslotprogramma kunnen in bepaalde situaties een oproep krijgen voor een extra uitlezing van het alcoholslot. Dat betekent dat ze zich moeten melden bij een erkende inbouwlocatie in Nederland. De termijn waarbinnen deze extra uitlezing moet plaatsvinden wordt verlengd van 5 naar 14 dagen. Wanneer het alcoholslot niet binnen de gestelde termijn wordt uitgelezen, dan blokkeert de auto.

Het CBR
Het CBR heeft tijdens de uitvoering van het Alcoholslotprogramma aandacht gevraagd van het ministerie voor de situatie van bestuurders van motorrijtuigen in de categorie AM en de positie van deelnemers van het Alcoholslotprogramma in het buitenland. Het CBR is daarom verheugd dat de minister tot het besluit is gekomen om wijzigingen door te voeren in het Alcoholslotprogramma.

De betrokken deelnemers worden volgende week per brief op de hoogte gebracht van de wijziging. Daarin wordt ook aangegeven met welke vervolgstappen rekening kan worden gehouden en de manier waarop de door deelnemers gemaakte kosten zullen worden verrekend.

Bron: www.cbr.nl

Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij alle door u geleden schade op het CBR kunnen verhalen!

drie kolommen template

USPs tempate

Waarom de hulp van Rijbewijsprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar voor directe bijstand bij rijbewijsproblemen
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In sommige gevallen is pro-deo bijstand mogelijk